Beton er mulighedernes materiale

​Beton er et bæredygtigt materiale, som kan anvendes til utallige formål. Hos Gammelrand Beton A/S har de netop bygget en ny 1600 m² fabrikshal med plads til specialstøbninger af næsten enhver art.

​Betonplint leveret til legeplads i Kokkedal

Små udløbsbygværker til klimasikring​

Gammelrand Beton har hidtil haft fokus på produktion indenfor fire hovedområder: Afløb, Blokke, Belægning og Færdigbeton. Nu bliver blikket også rettet mod støbning af specialelementer, som for eksempel specialbrønde, belægninger i store formater

eller inventar til byrum.

Til at vejlede kunderne om de mange muligheder med beton har Gammelrand Beton ansat salgsingeniør Anette Berrig. Anette Berrig kommer fra ansættelser på Teknologisk Institut og i Dansk Byggeri og er i dag formand for Dansk Betonforening.

- Jeg har arbejdet med rådgivning om og markedsføring af beton i næsten 30 år, derudover har jeg et godt kendskab til de relevante normer og standarder fra min deltagelse i standardiseringsudvalg siden 1994. Det er mit håb, at jeg på en både løsningsorienteret og kreativ måde kan hjælpe vores kunder med at se de mange muligheder i vådstøbte emner, fortæller Anette Berrig. Det er planen, at den nye hal skal samle hele elementproduktionen, og så bliver der

samtidig plads til en udvidelse af specialproduktionen. - Der er mange opgaver, som vi nu kan sige ja til, siger Anette Berrig.

- Størrelsen af hallen betyder, at vi for eksempel vil kunne samle vores produktion af de store specialbrønde med påstøbninger på et sted, og vi får langt bedre plads til støbning af de store teknikrum. Derudover får vi mulighed for større fleksibilitet i produktionen, så vi kan tage helt anderledes opgaver ind, hvor vi i tæt dialog med kunden, finder frem til den rigtige løsning. Efterhånden som Gammelrand Beton får samlet eksempler på specialproduktioner, vil de blive samlet på en ”showplads” til inspiration for andre.​​

Færdigblandet beton og grusgrav materialer

Gammelrand Beton A/S blev grundlagt i 1932 med produktion af betonvarer. Produktionen af beton foregår i dag på fuldautomatiske anlæg, der er med til at sikre en ensartet høj produktkvalitet og rationel arbejdsgang. Fabrikken leverer også færdigblandet beton, der er produktcertificeret og fremstilles iht. DS/EN 206-1 og DS 2426. Den færdigblandede beton leveres

fortrinsvis på Midt- og Vestsjælland med båndbil eller betonpumpe.

I 1946 blev Gammelrand Skærvefabrik A/S en del af familien. Grusgraven er beliggende i det meget råstofrige område ved Bjergsted Bakker i Nordvestsjælland. Råmaterialet er blandet istidsaflejret bakkemateriale, som består af granit, gnejs, flint, kalksten og andre bjergartsfragmenter. Råstofressourcerne bliver udnyttet optimalt, og der bliver udover almene grusgravmaterialer produceret materialer med en høj ensartet kvalitet til både beton- og asfaltindustrien. Til betonindustrien produceres både P-, A- og E-materialer.

Beton er godt for miljøet

Beton er fremstillet af naturlige råstoffer, det har en lang levetid, og så kan det genbruges. Ved at vælge en lokal leverandør bliver transportomkostninger og CO2 udledningerne lave, og så har betonoverflader en CO2 neutraliserende effekt. Derudover tilbyder Gammelrand Beton NOxOFF™ produkter, som er nogle af de mest effektive på markedet, når det handler om kvælstofoxid-nedbrydende sten og belægninger.

Læs meget mere på www.gammelrand.dk

Lille udløbsbygværk til klimasikring

Flexbrønd Ø2000 leveret til renoveret kloakledning i Svebølle​