Bæredygtig beton

Beton fra Gammelrand produceres og leveres med fokus på hele tiden at forbedre betonens bæredygtige egenskaber. Dette gøres både ved valg af delmaterialer, optimering af betonsammensætninger og ved de anvendte produktionsprocesser.​

Følgende bæredygtige tiltag er i dag implementeret:

  • ​Returbeton fra færdigbeton udvaskes således at tilslag, finstof (cement, flyveaske og filler) og vaskevand kan genanvendes i ny beton
  • Stenmel, der er et restprodukt fra produktion af knust tilslag, anvendes som fint tilslag i blokke, belægninger, grusbeton og færdigbeton til fx fundamenter.
  • ​Regnvand anvendes som blandevand
  • Vaskevand fra blander og betonkanoner genanvendes som blandevand – der holdes styr på mængden af finstof i vaskevandet
  • ​Der anvendes IKKE tilsætningsstoffer, som indeholder stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS)
  • Mængden af cement og flyveaske optimeres, så betonens CO2 aftryk bliver så lavt som muligt, uden at vi går på kompromis med kvaliteten.

Udvasket tilslag fra returbeton sorteres og genanvendes som tilslag i ny beton​