MILJØBELÆGNING - BELÆGNINGER AF GENBRUGSBETON

Genbrugsbeton

Miljøbelægning er betonsten og -fliser hvor 50% af tilslaget består af genbrugsmaterialer fra knust beton samt stenmel som er et restprodukt fra knusning af stenmaterialer.

Materialet er udviklet for at imødekomme behovet for, at minimere forbruget af naturlige råmaterialer som sand og sten. Gammelrand Beton er i den forbindelse blevet godkendt til at modtage udtjente betonvarer til nedknusning og genbrug i ny beton. Det giver store muligheder for at reducere forbruget af råmaterialer.​

Dette er en generel udfordring i hele verden, hvor det har udmøntet sig som en del af FN’s verdensmål.

Verdensmål nr. 12 omhandler at økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducerer vores fodaftryk på naturen ved at ænd-re på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Dette vil blandt andet være en begrænsning af forbruget af råstoffer.

Miljøbelægning er et håndgribeligt resultat af dette verdensmål og en brik i arbejdet med at opnå en bæredygtig verden.​

Gennemskåret miljøbelægning.

Øverst ses det almindelige toplag, og nederst genbrugsbetonen.

​​Miljøbelægning produceres som en to lags belægning hvor der er en bagbeton med genbrugsmaterialer (knust beton og stenmel) og et overfladelag uden genbrugsmaterialer. 

Derved opnås samme udseende og overfladeegenskaber som på vores traditionelle betonbelægninger.

Nedknust beton.​

Forbedring af luftkvalitet

Udover at miljøbelægninger består af en stor del genbrugsmaterialer, er alle miljøbelægnings produkter behandlet med NOxOFF™, som er en behandling der nedbryder de skadelige forekomster af NOx’er i luften fra den motoriserede trafik mv.

Dette område er italesat i verdensmål nr. 11, som omhandler bæredygtige byer og herunder en særlig indsats overfor luftkvalitet i byer.

NOxOFF™ er usynlig, uden lugt og er effektiv i hele stenens levetid.

Når solens stråler rammer den behandlede belægning aktiveres NOxOFF™.

Behandlingen indfanger, indkapsler og ned-bryder kvælstofoxiden i luften ved hjælp af

sollys – det hedder fotokatalyse, og det er her,

NOxOFF™ er det klart mest effektive produkt

på markedet.​

​Kvælstofoxiden nedbrydes til nitrat.

Det nedbrudte nitrat skylles væk og

efterlader luften naturligt renset. 50 m2 miljøbelægning nedbryder 1 kg NOx om året.

Produkter

Fortovsfliser og 9 cm locksten er lagervarer som miljøbelægning - øvrige belægninger med min. 7 cm tykkelse kan leveres som miljøbelægning. Miljøbelægnings produkter har samme overflade som vore øvrige sten og fliser - og bliver også kontrolleret efter de samme produktstandarder.