Detaljer

Hvad er NOx?

CO2 og NOx opstår, bl.a. ved forbrændingsprocesser. NOx opstår i byerne især i trafikken.

NOx står for kvælstofoxider (Nitrogen mono – og dioxid).

NOx er dårligt for miljøet og også direkte usundt for mennesker. NOx forårsager astma, bronkitis og nedsætter lungernes modstandsevne mod infektioner.

Bilos er dyrt for samfundet, f.eks. 1 er ca. 4 – 18 % af astma hos børn forårsaget af passiv rygning mens ca. 14 % astma hos børn skyldes luftforurening ved stærkt befærdede veje.

1​European Respiratory Journal, Politikken 30/5 2013.

Hvad er NOxOFFTM ?

NOxOFFTM er et produkt indeholdende mineralet titaniumdioxid. Titaniumdioxid påføres under produktionsfasen af den ønskede belægningssten, og virker herefter i resten af belægningsstenens levetid.

NOxOFFTM er vedligeholdelsesfri og designneutralt.

Hvordan virker NOxOFFTM ?

Belægningssten med NOxOFFTMvirker som katalysator. Når UV lys f.eks. fra solen rammer overfladen af den NOxOFFTMbehandlede belægningssten, nedbrydes NOx til nitrat, en proces der kaldes fotokatalyse.

Effekt af NOxOFFTM

NOxOFFTM evne til at nedbryde NOx er testet iht. ISO 22197-1.

Kapaciteten er beregnet til at 1.000 m2 belægningssten med NOxOFFTM kan fjerne NOx fra 20 biler2. Et tilsvarende grønt areal der skal til for at få en tilsvarende effekt er 10.000 m2.

2​Beregningen er baseret på en bils normale udledning, svarende til 362,2 mg NOx pr. dag når bilen kører 29 km pr. dag.