Klassifikation

Materialeklassifikation iht. DS/EN 2069 DK NA:2019 Anneks E

STEN

Miljøklasse P​

Miljøklasse M​

Miljøklasse E​

Prøvningsmetode

Lette korn under 

2.400 kg/m3

-

Max. 5,0 %

-

DS 405-4

Lette korn under 

2.400 kg/m3

-

-

Max. 1,0 %

DS 405-4

Kritisk absorption for de 10% af materialet, der er flint med korndensitet over 2.400 kg/m3 og som har den største absorption

Max. 2,5 %

Max. 1,1 %

TI-B 75

SAND

Humusindhold

Lys

Lys

Lys

DS / EN 1744-1

Kemisk svind efter 20 timer

-

Max. 0.3 ml/kg

Max. 0,2 ml/kg

TK 84

Chloridindhold

Max. 0,01 %

Max. 0,01 %

Max. 0,01 %

Teststrips

Produkterne er CE-mærket og certificeret i Dancert.

Gammelrand Skærvefabrik A/S er certificeret i henhold til DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: 2019 Anneks E

De bedes kontakte os for yderligere oplysninger.