Vejledninger​

Kan leveres i følgende varianter​

Styrke

(MPa)​​

​V/C​​

Luft​​

MiljøklassNoe/rm​

Grovbeton

4​​

​​

Gammelrand Produktdeklaration

Passiv
miljøklasse

C 8/10
C 12/15
C 16/20
C 20/25
C 25/30
C 30/37
C 35/45

C 40/50)​​

Betonen skal alene kunne sikre armeringen mod at korrodere i et tørt miljø uden chloridpåvirkning.

Leveres også med sand og sten i materialeklasse M og A

DS/EN 206 og DS 2426, Normal kontrol​

Eksponeringsklasse

Chloridklasse

Vejledende anvendelsesområder​

Grovbeton

Renselagsbeton, grovbeton​

Passiv miljøklasse
X 0
X C1

CL 0,40

- konstruktioner i indendørs og tørt miljø
- jorddækkede fundamenter i lempet og i normal
sikkerhedsklasse​

Styrke
(MPa)

V/C​

Luft

Miljøklasse/Norm​

Moderat

miljøklasse

C 25/30
C 30/37

0,55​

Ja​

Udendørs og indendørs fugtigt miljø, eventuelt med mulighed for frostpåvirkning. Der må ikke i nævneværdig grad kunne tilføres alkalier og chlorider til betonoverfladen.

DS/EN 206 og DS 2426, Skærpet kontrol​

Eksponeringsklasse

Chloridklasse

Vejledende anvendelsesområder

Moderat miljøklasse
X C2, X C3, X C4,
X F1, X A1

CL 0,20

- fundamenter delvis over terræn
- jorddækkede fundamenter i høj sikkerhedsklasse
- kælderydervægge delvis over terræn
- udvendige vægge, facader og søjler
- udvendige bjælker med konstruktivt beskyttet overside
- altanbrystninger og installationskanaler
- ingeniørgange og elevatorgruber​

Styrke
(MPa)

V/C​

Luft

Miljøklasse/Norm

Aggressiv
miljøklasse

C 35/45

0,45​

Ja​

Fugtigt miljø, både indendørs og udendørs, hvor der kan tilføres alkalier og/eller chlorider til betonoverfladen. Eventuelt mulighed for frostpåvirkning.

DS/EN 206 og DS 2426, Skærpet kontrol​

Eksponeringsklasse

Chloridklasse

Vejledende anvendelsesområder

Aggressiv miljøklasse
X D1, X F2, X S1,
X F3, X S2, X A2*

CL 0,20

- udvendige dæk og parkeringsdæk
- udvendige bjælker uden konstruktivt beskyttet overside
- støttemure og lyskasser, kanaler og gruber i grundvand
- udvendige trapper, altaner og altankonsoller
- betonbelægninger

Styrke
(MPa)

V/C​

Luft

Miljøklasse/Norm

Ekstra aggressiv miljøklasse

C 40/50

0,450

Ja​

Stærkt aggressivt kemisk miljø.

DS/EN 206 og DS 2426, Skærpet kontrol

Eksponeringsklasse

Chloridklasse

Vejledende anvendelsesområder

Ekstra aggressiv miljøklasse
X D2, X F4, X D3,
X S3, X A3*

​- svømmebassiner

- kantbjælker og søjler på broer
- marine konstruktioner

Styrke
(MPa)

V/C​

Luft

Miljøklasse/Norm

Specialbeton

Alle styrker

Alle

​Leveres i Miljø/Norm efter aftale

Gulvbeton

C 12/15 - C35/45

Leveres i Passiv miljøklasse med P, M eller A tilslag efter aftale.

DS/EN 206 og DS 2426, Normal kontrolklasse

Eksponeringsklasse

Chloridklasse

Vejledende anvendelsesområder

Specialbeton
Se ovenfor

Se ovenfor

-Kravspecifikation efter aftale

Gulvbeton
Se ovenfor

Se ovenfor

-Almindelige Gulve

Styrke
(MPa)

V/C​

Luft

Miljøklasse/Norm

Grusbeton

8 - 35
Middelstyrke

Leveres med en middelstyrke, svarende til ca. blandingsforhold (se nedenfor)
Gammelrand Produktdeklaration

Eksponeringsklasse

Chloridklasse

Vejledende anvendelsesområder

Grusbeton

Bl.forhold 1:7 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2½ 1:2
Middelstyrke 8 12 16 20 25 30 35

* Ved eksponeringsklasse X A2 og X A3, skal der bruges Lavalkali sulfatbestandigcement.


Produktorientering

Færdigblandet beton leveres generelt i henhold til DS/EN 206 og DS 2426.
Grusbeton og andre betoner leveres i henhold til Gammelrand Beton A/S interne kontrol og produktdeklarationer.

Specialbeton eller projektbeton i henhold til specifikke standarder eller normer kan leveres efter aftale.

Ved fare for frost i udførelsesperioden (byggeperioden) eller hvor der er krav om at betonoverfladen skal have stor slidstyrke, kan det være nødvendigt at anvende slidlag i bedre miljøklasse end foreskrevet.

Jordfugtig beton produceres i henhold til vejdirektoratets:
"Prøveforeskifter for kontroltilsyn med udførelse af Beton og Cementbundne Bærelag."Hærdning og efterbehandling

Udtørring af beton kan give svindrevner, forringet styrke og holdbarhed. Det er derfor meget vigtigt at beskytte betonen mod udtørring umiddelbart efter udlægning. Dette kan ske ved afdækning med plastik, presenning eller påsprøjtning af forseglingsvæske, curing compound.

For at undgå frysning, og/eller temperaturrevner i konstruktionen, må betonen under hærdeforløbet ikke udsættes for skadelige temperaturpåvirkninger.

Ved fare for frostpåvirkning i byggeperioden, bør der anvendes tilslag fra enten kl. M, A eller E i betonen.

Beton skal altid frostbeskyttes med vintermåtter eller lignende.

Forskellige klimatiske forhold, metoder til efterbehandling samt hærdeforløb kan give farvevariationer.Aflæsning med transportbånd

Aflæsning med transportbånd…………..………………………………………….............................................................................95,00 kr. /m³
dog min……………………………………………………………………………...............................................................................475,00 kr./læs

Forlænget aflæsningstid/ventetid.....………………………............................................................................................................630,00 kr./time


Max. båndlængde 14,2 meter                                                                    Max. 7,2m*​

                                                                                                                         ​Max. 5,0m*


* Max. højde/dybde er afhængig af betontype- og konsistens


Betonforbrug i fundablokke                                                                                             Forbrug pr. m2  

                                                                                                                                              væg. (10 blokke)
50 x 20 x 15 cm …………………………………………………………………………………….0,07 m³
50 x 20 x 19 cm …………………………………………………………………………………….0,11 m³
50 x 20 x 23 cm …………………………………………………………………………………….0,14 m³
50 x 20 x 29 cm …………………………………………………………………………………….0,18 m³
50 x 20 x 33 cm …………………………………………………………………………………….0,21 m³
50 x 20 x 39 cm …………………………………………………………………………………….0,26 m³