Sand & sten​

Gammelrand Skærvefabrik A/S, er beliggende i det meget råstofrige område ved Bjergsted Bakker i Nordvestsjælland, og har siden 1946 produceret forarbejdede grusgravsmaterialer på egne anlæg.


Råmaterialet er blandet istidsaflejret bakkemateriale, som består af granit, gnejs, flint, kalksten, kampesten og andre bjergartsfragmenter.


Vi udnytter råstofressourcerne optimalt, og producerer materialer med en høj ensartet kvalitet til beton- og asfaltindustrien.