Belægningsprodukter

Det er vigtigt at vælge den rette type flise eller belægningssten alt afhængig af opgavens karakter. Derfor tilbyder vi også fliser og belægningssten i forskellige udformninger, farver og styrker, heriblandt:

Herregårdssten

 • Nybrosten
 • Fliser i mange størrelser
 • Fortovsfliser i 7 cm og 10 cm
 • Drænsten/græsarmeringssten
 • Locksten også kendt som Coloc sten.
 • Til stier, terrasser og lignende er Herregårdssten, Nybrosten og 5 cm havefliser velegnede.

  Til indkørsler, fortove, pladser og lignende er Herregårdssten, Nybrosten, 6 eller 8 cm havefliser, fortovsfliser, Drænsten og Locksten velegnede.

  Til større pladser, P-pladser, industribelægninger, villaveje er Drænsten og Locksten velegnede pga. deres høje styrke og mulighed for maskinlægning.

  Gammelrand Beton A/S producerer og leverer også flere typer kantsten, blandt andet:

  Kantsten

  • Rabatkantsten i grå og hvid
  • Fortovskantsten 9/12 cm og 12/15 cm
  • Albertslundkantsten 20 og 30 cm høje
  • Herregårdsblokke i flere farver samt diverse mixfarver

  Kantsten bruges normalt som kantsikring omkring veje, pladser, torve og parkeringspladser. De bruges tillige til at adskille forskellige typer trafik.

  Herregårdsblokke bruges ofte omkring bede eller til støttemure i bl.a. haver og indkørsler.​