Afløb

​Klimaforandringer resulterer i øgede regnmængder, hvilket skærper kravene til fremtidens kloakering. Dette tager vi hos Gammelrand Beton A/S højde for, når vi producerer kloakrør og brønde, der skal kunne klare fremtidens mængder af regnvand. 

Vi producerer og leverer kloakrør i beton. Betonrør er ideelle kloakrør, da disse har lang levetid på op til 100 år, hvilket er en stor fordel pga. gener og etableringsomkostninger i forbindelse med udskiftning af kloaker.


ig-rør

Vi tilbyder ig-rør, som er betonrør med istøbte gummitætningsringe i størrelser fra 25-160 cm. ig-rørsystemet er et komplet system af rør og brønde, hvor rør og brønde er designet så de passer sammen. Der er også mulighed for at lave tilslutninger til de fleste andre rørtyper.
Vores betonrør og brønde kontrolleres på vores eget laboratorium. Her bliver bl.a. styrke og tæthed løbende kontrolleret.


Brønde

Vi tilbyder forskellige typer tilbehør til følgende brøndtyper:

  • Primabrønde
  • Flexbrønde Ø125 / Ø200
  • Vejbrønde
  • Tagbrønde
  • Specialbrønde/ pladebrønde lavet efter kundens ønsker.


Alle ovenstående brønde er mulige at få som sandfangsbrønde med tilslutning af alle typer kloakrør.
Primabrønde er produceret med moderne robotteknologi efter kundens ønske. Denne brøndtype fås både som sandfangs- eller som gennemløbsbrønd.