Drænsten

​​​Drænsten anvendes til permeable belægninger, hvor regnvandet via fugen nedsives eller tilbageholdes. På denne måde mindskes belastningen på kloaksystemet.

Drænsten er forsynet med store knaster på siden, således der fås et nedsivningsareal på 11-17 %. Arealets størrelse afhænger af om stenene lægges knast mod knast eller ej.

​Overfladen af Drænsten har et klassisk kvadratisk udseende og dermed et væld af anvendelsesmuligheder.​

Se vores priser på Drænsten her