Salg- og levering


​Priser:

De anførte priser er ab værk, excl. råstofafgift (3,34 kr./ton) og excl. moms

​​

Betaling:

Løbende måned + 15 dage netto.

Ved overskridelse af betalingsbetingelserne er hele sælgers tilgodehavende forfaldent til betaling, og indtil betaling finder sted, debiteres købers konto med 1,5% pr. påbegyndt måned.