Produktspecifikke rør EPD’er

Gammelrand Beton A/S har fået udgivet produktspecifikke miljøvaredeklarationer (Environmental Product Declaration) for to typer afløbsrør (hhv., ø400 og ø800 mm ig-betonrør), som de første i Danmark. EPD’erne er udviklet med Dansk Betons EPD-værktøj og er baseret på de LCA-modeller, som er anvendt til udarbejdelsen af betonbranchens branche-EPD’er.


Vores nye EPD’er er udregnet med data fra vores egen produktion og er udgivet igennem EPD Danmark. EPD’erne er offentligt tilgængelige på EPD Danmarks hjemmeside, og bidrager dermed til at sikre transparente data for, hvor meget CO2 der udledes ved produktion af betonvarer. De nye EPD’er bidrager til mere præcise beregninger af CO2-aftrykket i bygge- og anlægsprojekter, der anvender Gammelrand-produkter, i forhold til beregninger baseret på branche eller generisk data alene.

Find dem her: https://www.epddanmark.dk/epd-databasen/